top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VKNO

INFORMATIQUE SERVICE vertegenwoordigt het commerciële merk van Michel MONTIAS.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op producten verkocht door INFORMATIQUE SERVICE op zijn commerciële site www.diag-r129.com. Klanten van de site   erkennen ze gelezen en geaccepteerd te hebbenzonder voorbehoud.
Deze algemene voorwaarden
van de verkoop evenals de orderbevestiging op de handelaarssite vormen een contract tussen INFORMATIQUE SERVICE en de klant voor de aankoop van de producten. Het contract kan alleen worden gewijzigd na aanvaarding door INFORMATIQUE SERVICE.

 

PRODUCTPRIJZEN

 

De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro's, netto prijzen, exclusief deelname in verzendkosten. Alle bestellingen zijn uitsluitend in euro betaalbaar. INFORMATIQUE SERVICE behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen.

COMMANVAN DE

 

Bestellingen en betaling verlopen via de website www.diag-r129.com.

Door zijn bestelling te valideren, verklaart de klant deze algemene voorwaarden te aanvaarden. De geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de contractuele transactie tussenhttps://www.diag-r129.com/en de klant.

BETALING VAN BESTELLINGEN

 

De regelhet verwerken van bestellingen gebeurt uitsluitendmet een creditcard of met behulp van het PayPal-transactiesysteem. INFORMATIQUE SERVICE ontvangt geen gegevens met betrekking tot de kaarttransactiebetaling gebruikt, beheert hij de details van kaartbetalingen niet zelf, een onafhankelijke instantie int en maakt het geld vervolgens aan hem over.

INFORMATIQUE SERVICE is dan ook niet verantwoordelijk voor incidenten die het gevolg zijn van betaling per kaart, diefstal van nummers of het hacken van codes.

 

EIGENDOMSBEHOUD

 

De bestelde producten blijven eigendom van INFORMATIQUE SERVICE tot volledige betaling van hun prijs.

Tenzij anders is overeengekomen, accepteert INFORMATIQUE SERVICE geen gedeeltelijke betalingen, de artikelen moeten daarom volledig worden betaald.

 

OPNAME

 

Elke klant heeft een herroepingsrecht en een periode van maximaal 15 werkdagen vanaf de datum van ontvangst om een artikel terug te sturen.Eventuele verzend- en retourkosten zijn voor rekening van de klant.. Alleen de prijs van de gekochte producten wordt terugbetaald na aftrek van bankkosten (kaart of Paypal)

Artikelen moeten onbeschadigd, in hun originele verpakking, worden teruggestuurd naar het volgende adres:

De heer Michel Montias

COMPUTERSERVICE

Rue de la Vertonne 73

85340 – HET EILAND OLONNE

FRANKRIJK

De dienst na verkoop van INFORMATIQUE SERVICE zal het ontvangen artikel onderzoeken. Als het onvolledig of beschadigd is, kan een korting of zelfs een annulering van de terugbetaling worden toegepast.
Terugbetalingen worden gedaan binnen 30 dagen na ontvangst en acceptatie. De terugbetaling zal worden gedaan op de PayPal-rekening, of op de betaalkaart, of via een bankoverschrijving na ontvangst van een IBAN. De klant wordt over het algemeen per e-mail op de hoogte gebracht van deze terugbetaling op het adres dat bij de bestelling op de site is gebruikt.

 

BESCHIKBAARHEID

De DIAG002 en toebehoren zijn in principe permanent leverbaar.

Als het echter niet beschikbaar blijkt te zijnom deze producten te leveren en dat de bestelling al is betaald en geïnd, of dat deze het voorwerp is van een weigering, zal de terugbetaling binnen 30 dagen worden uitgevoerd volgens dezelfde methoden als bij het artikel TERUGTREKKING.

INFORMATIQUE SERVICE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract in geval van voorraadtekort, noch in geval van storing veroorzaakt door overmacht: voornamelijk verkeerd transport en in het algemeen elke oorzaak buiten haar wil. In al deze gevallen zal INFORMATIQUE SERVICE zijn directe of indirecte verantwoordelijkheid vrijwaren in geval van schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

LEVERING

Producten gekocht op INFORMATIQUE SERVICE worden wereldwijd geleverd. De producten worden gedistribueerd naar het leveringsadres dat door de klant bij de bestelling is opgegeven, met uitzondering van elk ander adres. Elke fout in de formulering van het afleveradres bij het bestellen is de verantwoordelijkheid van de auteur.

In overeenstemming met artikel L.114-1 van deConsumentenwetboek heeft de klant bij een leveringsvertraging van meer dan 7 dagen na de voorziene leveringstermijn de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen zestig (60) werkdagen, steeds vanaf de datum aangegeven voor de levering van het product.

INFORMATIQUE SERVICE verbindt zich er ook toe om het bestelde product te leveren binnen een termijn van maximaal één maand vanaf de bestelling, anders is het  verbindt zich er vervolgens toe om de klant terug te betalen onder de voorwaarden bedoeld in artikel L.121-20-1 van de consumentenwet, d.w.z. binnen 30 dagen.

INFORMATIQUE SERVICE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering.

Bij levering dient de klant de integriteit van de verpakking en van de producten te controleren. Als een pakket beschadigd is, moet de klant het weigeren. De klant mag de leveringsbon niet ondertekenen zonder specifiek voorbehoud (afwijking, beschadigde verpakking, beschadigd product, enz.). De klant moet de reserveringen uiterlijk 2   werkdagen na ontvangst van het pakket aan de vervoerder bevestigen en een kopie van deze brief naar INFORMATIQUE SERVICE sturen.

Het niet nakomen van deze verplichtingen maakt de schadevergoeding door de vervoerder en dus die van INFORMATIQUE SERVICE ongeldig.

Leveringen die per vergissing worden geweigerd of op een onjuist adres worden afgeleverd, zullen onderhevig zijn aan een nieuwe levering tegen betaling van nieuwe verzendkosten.

 

VERZENDEN

TAl onze verzendingen worden gedaan door Colissimo, tegen de prijzen die op de site worden aangegeven bij het bestellen.

De prijs wordt automatisch bepaald op basis van de bestemming van de klant. Over het algemeen tarievenvooraf opgenomen voor Frankrijk, Europa en de rest van de wereld. Het is voor een klant altijd mogelijk om de prijs op de site te controleren: www.laposte.fr. De tarieven van La Poste zijn afgerond.

 

TERUGBETALING

 

INFORMATIQUE SERVICE verbindt zich ertoe elk defect of niet-conform product terug te betalen of om te ruilen. In zijn klacht moet de klant zijn contactgegevens, het nummer van zijn bestelling, de referenties van het product in kwestie en de redenen van zijn klacht vermelden. INFORMATIQUE SERVICE zal het dan omruilen of terugbetalen, inclusief transportkosten.

GARANTIE

 

De door INFORMATIQUE SERVICE verkochte producten profiteren van:

van de wettelijke garantie,  van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken et van de fabrieksgarantie.

Om te kunnen genieten van de garantie van de producten, is het noodzakelijk om de aankoopfactuur van de producten te bewaren.

Garanties dekken niet:

Abnormaal of niet-conform gebruik van de producten,

Aansluiting op spanningen buiten het aanbevolen bereik,

Defecten en hun gevolgen die verband houden met een externe oorzaak,

Schokken, gedeeltelijke of totale vernieling van producten door verbrijzeling,

Aantasting door chemicaliën, reinigen met oplosmiddelen.

Verzendkosten productenS  vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

De wettelijke garantie is in principe niet van toepassing op het herstel van schade die het gevolg is van een van buiten komende oorzaak.

(Op het DIAG002-apparaat wordt 5 jaar garantie gegeven door INFORMATIQUE SERVICE, de fabrikant).

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Dit contract is onderworpen aan het Franse recht. De taal van dit contract is Frans. In geval van een geschil is uitsluitend de rechtbank van Les Sables d'Olonne bevoegd. De consument kan echter, indien hij dit wenst en indien hij dit rechtvaardigt, zich wenden tot een rechtbank in de buurt van zijn woonplaats en enkel in geval van overmacht. Dit rechtsgebied moet zich echter op het grondgebied van Europees Frankrijk bevinden.

AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen INFORMATIQUE SERVICE en haar klanten, waarbij beide partijen ze aanvaarden zoals ze zijn. Behoudens wijziging namens INFORMATIQUE SERVICE, hebben deze algemene voorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden die elders voorkomen.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

bottom of page